Polityka prywatności PrimeBuy

Korzystając z usług PrimeBuy oraz niniejszej strony internetowej akceptują Państwo zasady zawarte w poniższej Polityce Prywatności. PrimeBuy zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności. 

PrimeBuy działa w poszanowaniu prawa każdej osoby do ochrony swojej prywatności. Niniejsza Polityka Prywatności określa w jakich sytuacjach mogą być pozyskiwane dane osobowe od Użytkowników oraz wyjaśnia i reguluje zagadnienia związane z ich gromadzeniem, przetwarzaniem i wykorzystywaniem. 

PrimeBuy deklaruje, iż dołoży wszelkich starań, aby zapewnić odpowiednie bezpieczeństwo przekazanych danych, jak i zobowiązuje się wykonywać działania zapobiegające ingerencjom osób trzecich w dane osobowe oraz w prywatność osób, których dane dotyczą.

Administratorem gromadzonych danych (zwanym dalej PrimeBuy) jest: PrimeBuy Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ul. Karolkowej 7/85, kod pocztowy: 01-207, NIP: 5272987135, zarejestrowaną pod numerem KRS: 0000948905 Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy KRS.

sklep z elekroniką

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016

  1. Osobą kontaktową w sprawach ochrony danych osobowych w PrimeBuy jest Inspektor Ochrony Danych dostępny pod adresem e-mail: kontakt@primebuy.pl
  2. 2.Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wykonania umowy oraz rozpatrywania ewentualnych roszczeń z nią związanych na podstawie art. 6 ust 1 pkt b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
  3. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą upoważnieni pracownicy administratora, zleceniobiorcy świadczący na rzecz administratora usługi zarządcze, księgowe, marketingowe i prawne.
  4. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane do państwa trzeciego (USA) na podstawie decyzji Komisji Europejskiej stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony (decyzja z dnia 12 lipca 2016 r. wdrażająca umowę Privacy Shield).
  5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania umowy oraz w przypadku dokonania płatności na rzecz administratora później przez wymagany przepisami prawa podatkowego okres przechowywania dokumentacji (6 lat).
  6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  7. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
  8. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest wymogiem umownym. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, a konsekwencją ich niepodania będzie niemożność realizacji umowy.
  9. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w formie profilowania.